<em id="bqsgch457"><legend id="iqeewg419"></legend></em><th id="eyqnxa560"></th><font id="odqczy862"></font>
 • 首页 > 电池材料
  镍钴铝
  富锂锰基固溶体材料
  电池材料-镍锰高压材料
  电池材料
  锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。
  详细信息

  (1)富锂锰基固溶体材料合成与研发:

  SEM:

  XRD:

   

  充放电曲线:

  循环曲线:

   

  (2)镍钴铝材料合成与研发

  SEM:

  XRD:

   

  充放电曲线:

  循环曲线:

   

  (3)镍锰高压材料合成与研发

  SEM:

  XRD:

   

   

  充放电曲线:

  循环曲线: